lpigbg.se © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Vi erbjuder

 

 

Psykoterapi/Samtal

 

 

Handledning

 

 

Konsultation

 

 

Utbildning

 

 

 

Psy  P

 

 

 

Välkommen till Linnéstadens Psykoterapi Institut

 

 

 

Vi har grundutbi9ldning som Socionom och Psykolog-

Vår grund har vi inom den dynamiska teorin och vi  har vidareutvecklat vår psykoterapeutiska kompetens även  inom andra områden. Vi kan därför erbjuda flexibla förhållningssätt till de svårigheter som beskrivs. Vi ser det som angeläget att bemöta människor med respekt och att skapa en dialog där ditt intresse och dina skäl till att söka hjälp är i fokus för vår uppmärksamhet.

 

 

Då vi har flera psykoterapeuter knutna till oss har vi möjlighet att hålla korta väntetider för första besök.

 

En kontakt med oss kan vara en längre terapeutisk kontakt eller en kortare kontakt beroende på behov och möjligheter. Det kan också handla om ett enstaka samtal som har rådgivande syfte. I det fall vi inte bedömer det möjligt att hjälpa till så föreslår vi annan kontakt.

 

Ett samtal hos någon av oss omfattar 45-50 min och det görs en överenskommelse med den du/ni träffar om priset per samtal. Tiden för parsamtal är ca 1,5 tim.

 

Då vi ofta sitter med besök har vi inte alltid möjlighet att svara i telefon. Vi kontaktar så snart vi kan när det finns ett meddelande på vår telefonsvarare.

 

Telefon 031-42 31 31

 

E-post   lpi@tele2.se

 

 

 

 

 

 

 

Här finns vi

 

 

 

Järntorget 4 2;a våningen i Göteborg

 När du kontaktar oss får du en kod till porten på gatuplanet som fungerar fram till kl 17.00